ابری پایه

155,000
سالانه
 • فضای میزبانی 200 MB
 • پردازنده 1 Core
 • رم 512 MB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • پشتیبانی سریع 7 / 24

ابری اقتصادی

250,000
سالانه
 • فضای میزبانی 500 MB
 • پردازنده 1 Core
 • رم 1 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • پشتیبانی سریع 7 / 24

ابری برنزی

200,000
سه ماهه
 • فضای میزبانی 1 GB
 • پردازنده 1 Core
 • رم 1 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • پشتیبانی سریع 7 / 24

ابری نقره ای

280,000
سه ماهه
 • فضای میزبانی 3 GB
 • پردازنده 1 Core
 • رم 1 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • پشتیبانی سریع 7 / 24

ابری طلایی

395,000
سه ماهه
 • فضای میزبانی 5 GB
 • پردازنده 1 Core
 • رم 1 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • پشتیبانی سریع 7 / 24

ابری الماس

425,000
سه ماهه
 • فضای میزبانی 10 GB
 • پردازنده 2 Core
 • رم 2 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • پشتیبانی سریع 7 / 24