برنزی

شروع از
499,000
ماهانه
 • پردازنده 1Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold
 • هارد 20GB SSD Nvme
 • حافظه رم 2GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

برنزی پلاس

شروع از
599,000
ماهانه
 • پردازنده 2Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 40GB SSD Nvme
 • حافظه رم 2GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

نقره ای

شروع از
699,000
ماهانه
 • پردازنده 2Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold
 • هارد 40GB SSD Nvme
 • حافظه رم 4GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

نقره ای پلاس

شروع از
899,000
ماهانه
 • پردازنده 3Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 80GB SSD Nvme
 • حافظه رم 4GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

طلایی

شروع از
925,000
ماهانه
 • پردازنده 2Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold
 • هارد 80GB SSD Nvme
 • حافظه رم 8GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

طلایی پلاس

شروع از
1,699,000
ماهانه
 • پردازنده 4Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 160GB SSD Nvme
 • حافظه رم 8GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

الماس

شروع از
2,299,000
ماهانه
 • پردازنده 4Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold
 • هارد 160GB SSD Nvme
 • حافظه رم 16GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

الماس پلاس

شروع از
3,399,000
ماهانه
 • پردازنده 8Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 240GB SSD Nvme
 • حافظه رم 16GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

پلاتین

شروع از
4,499,000
ماهانه
 • پردازنده 8Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold
 • هارد 240GB SSD Nvme
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند

پلاتین پلاس

شروع از
4,999,000
ماهانه
 • پردازنده 16Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 360GB SSD Nvme
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • یک عدد IPV4&IPV6
 • آپتایم 100%
 • موقعیت فنلاند